Lékařská péče

Naše pracoviště poskytuje širokou škálu vyšetření a výkonů v oblasti urologie. Specializujeme se na vyšetření pacientů a pacientek s různými formami inkontinence moči, hyperaktivity měchýře a různých poruch a dysfunkcí i v důsledku poranění páteře či v důsledku jiných neurologických onemocnění (např. pacienti s roztroušenou sklerózou) a dále na komplexní vyšetření a léčbu pacientek se syndromem chronické pánevní bolesti.

 • Nabízíme preventivní urologické vyšetření horních a dolních cest močových a prostaty. Dále sledování pacientů s různým stupněm a formou urolithiazy (močové kameny).
 • Vyšetření, diagnostiku a posléze i léčbu všech chorob močového měchýře. Periodické prohlídky u nemocných s nádorem měchýře sledování pacientů po provedených operacích včetně cystoskopie.
 • Provádíme kompletní urodynamické vyšetření.
 • Pravidelné prohlídky včetně periodického vyšetření PSA a rektálního zhodnocení prostaty u mužů po 50 letech věku a u rizikových mladších pacientů.

Naše ambulance nabízí komplexní řešení problému u všech pacientů po různých formách poranění močové trubice, případně se zúženinou močové trubice jakéhokoli jiného důvodu.

Provádíme vyšetření a odběry u pacientů a pacientek s podezřením na sexuálně přenosné nemoci (chlamydie, mykoplazma, ureaplazma). Dále potom cystokopické vyšetření rigidním i flexibilním nástrojem nebo bakteriologické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu. 

 

Poskytujeme následující  chirurgickou léčbu:

 • Operace stresové inkontinence moči u žen
 • Rekonstrukční operace mužské močové trubice včetně tzv. náhrad močové trubice živým slizničním lalokem nebo volně přeneseným slizničním štěpem včetně užití SIS matrix (materiál z tenkého střeva prasete) jako náhrada defektní části močové trubice u některých vybraných pacientů
 • Operace pacientů s vrozenými vadami ledvinné pánvičky
 • Operace  pacientů s nádory ledvin
 • Operace mužů s mikčními obtížemi způsobenými zvětšenou prostatou a to jak endoskopické, tak otevřené
 • Operace pacientů s povrchovými nádory močového měchýře
 • Operace  na šourku pro hydrokélu nebo různé formy cystických anomálií
 • Operace předkožky a krátké uzdičky 

 

Naše pacienty  operujeme na těchto operačních sálech:

 • Gynekologické oddělení nemocnice Šternberk
 • Urologické oddělení nemocnice Přerov
 • G centrum Olomouc

 

Hyperaktivní močový měchýř (Overactive Bladder - OAB) je označení pro soubor příznaků, který ovlivňuje asi 16% celé populace v České republice.

Nicméně počet lidí trpících OAB je s největší pravděpodobností mnohem větší. To proto, že mnoho lidí, kteří žijí s OAB  často nepožádají o pomoc a lékaři se nesvěří. Někteří pacienti jsou v rozpacích. Nevědí, jak mluvit s jejich lékařem o jejich obtížích. Ostatní lidé nemají chuť problém diskutovat s lékařem, protože si myslí, že nejde o nějakou nemoc a že jim stejně nikdo nepomůže.

Co je to  inkontinence moči?

Inkontinence je náhodný mimovolný únik moči. V současnosti téměř 50% žen trpí formou inkontinence moči. Udává se, že asi 30% žen po 3. porodu je postiženo následným únikem moči.

Vzhledem k tomu, inkontinence může být úspěšně léčena a vyléčena, měly by vám tyto informace napomoci v tom, jak svůj problém s urologem řešit.

Je to problém, který mimo jiné také ovlivňuje emocionální, psychickou a sociální pohodu člověka. Mnoho lidí se tak obává normálních denních aktivit.

Výskyt močových kamenů v močových cestách se klinicky může projevit renální kolikou s typickým obrazem. Bolest se šíří z bederní oblasti do podbřišku, třísel až ke genitálu. Často bývá doprovázena nechutenstvím a zvracením. Dalším příznakem bývá přítomnost krve v moči, ať už makroskopická, či mikroskopická. 

Močový měchýř je spolu s močovody a močovou trubicí součástí vývodných cest močových. Jde o duté orgány, jejichž úlohou je odvod moči ven z organismu. Močový měchýř působí jako rezervoár pro hromadění moči. Ve stěně orgánu je hladká svalovina, jejímž stahem dochází k vyprázdnění obsahu měchýře.

Jde o šestý nejčastější nádor u mužů a o třináctý nejčastější u žen. Nádor močového měchýře se nejvíce objevuje mezi 50.–70. rokem věku. Celkově lze  rozdělit nádory  měchýře  na lokální a metastazující. Většina nádorů se objeví v tzv. povrchní variantě, která je dobře léčitelná, pokud je onemocnění odhaleno včas (70-85%). Asi u 30  % ale časem může dojít k progresi onemocnění.  

K preventivnímu vyšetření se může dostavit jakýkoliv pacient či pacientka a to i bez doporučení od svého praktického lékaře.

Zvláště pokud je pozitivní rodinná anamnéza - u přímého příbuzného se vyskytuje nebo vyskytl jakýkoliv urologický problém je tudíž vhodné se dostavit na preventivní urologické vyšetření.

Rakovina prostaty je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u mužů a představuje významný problém zdravotní péče díky své vzrůstající incidenci. Analýza pitevních studií ukázala, že přibližně jeden ze tří mužů ve věku nad 50 let měl histologický prokázanou rakovinu prostaty. Až 80% těchto nádorů je však omezena co do velikosti a kvality a proto jsou i klinicky nevýznamné.

Počet mužů s objeveným karcinomem prostaty je stále vysoký. Nicméně díky časné detekci se 5-leté relativní přežití dramaticky v průběhu let zvýšilo. Asi o 25% došlo ke snížení míry úmrtnosti na rakovinu prostaty daného věku od počátku PSA éry. Odhaduje se, že 99% mužů s diagnózou lokalizovaného nádoru prostaty přežije alespoň pět let, zatímco pouze 33% pacientů s metastázami v době diagnózy přežije 5 let. Proto je stále důležitější pro muže znát fakta o rakovině prostaty

Močová infekce je dána přítomností choroboplodných zárodků v moči a nebo ve tkáních močového ústrojí. Tyto infekce jsou vyvolávány především bakteriemi, méně již například mykoplazmaty, plísněmi a viry.

Močové infekce jsou v naší populaci velmi rozšířené – zaujímají druhé místo za infekcemi dýchacích cest. Incidence močových infekcí vzrůstá v období puberty a další výrazný nárůst bývá zaznamenán u žen v reprodukčním věku. Ten trvá až do 5. a 6. dekády jejich věku, kdy se procento výskytu mezi oběma pohlavími vyrovnává. Nejčastějšími jsou infekce tzv. dolních močových cest, tedy močové trubice a močového měchýře.

Jak se objednat

Pro objednání můžete volat každý den. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě pacientům, kteří přišli na ošetření, odpovíme hned, jak budeme moci.

V případě akutního problému nebo bolestivého stavu je možné se dostavit bez objednání.

 

           Jívavská 16, Šternberk

           +420 587 800 274

Ordinační hodiny

Pondělí 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Úterý 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Středa 06:30-14:00 (po 14:00 jen objednaní) - MUDr. Hanosek
Čtvrtek 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Pátek 07:00-13:00 - MUDr. Vrtal

 

Sestra: Drahomíra Benešová