Dosažené vzdělání: 

1985 - 1991: Univerzita Palackého v Olomouci, lékařská fakulta, všeobecné lékařství

1994: Atestace z urologie I.stupně, 83420-P  

1999: Atestace z urologie II.stupně, 91844-P 

2000: Licence ČLK: č. 43704/70

2006: Obhájená dizertační práce Ph.D, Diplom:UP 007130

 

Pracovní historie:

1991 - 1993: Nemocnice s poliklinikou Šternberk

1994 - doposud: Urologická klinika LF a FN Olomouc 

2009 - doposud: Urologická ordinace s.r.o Šternberk  

2009 - doposud: Chirurgické oddělení nemocnice Šternberk 

2011 - doposud: G centrum s.r.o Olomouc

 

Odborné zájmy:

 • Urogynekologie, práce v oblasti ženské inkontinence a dráždivého měchýře,  
 • Rekonstrukční výkony na mužské uretře
 • Neurourologie, uroonkologie

 

Členství v odborných společnostech:

 • člen České urologické společnosti                   
 • člen České urogynekologické společnosti
 • člen společnosti J.E Purkyně
 • člen České neuromodulační společnosti 
 • člen Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) 
 • člen Evropské urologické společnosti (EAU)

 

Zapojení do grantových aktivit:

 • Sledování testikulární hemodynamiky po laparoskopické operaci varikokély užitím doplerovské ultrasonografie 2628-2- IGA MZ (1995), MUDr. Vrtal – spoluřešitel
 • Vývoj urodynamické aparatury Uromic 7 Grant MPO (2001), Hlavní řešitel Trystom s. r. o. FD-K/093,IGA, MUDr. Vrtal - spoluřešitel 
 • Modifikace  VLPP: použití zevní kamery a barevného plnícího media s následnou introitální USG – nový standard při diagnostice stresové inkontinence u žen NR 7811-3 (2004), MUDr. Vrtal - hlavní řešitel
 • Použití štěpu z acelulární matrix při rekonstrukci striktury mužské močové trubice NR 7764-3 (2004), MUDr. Vrtal - hlavní řešitel

 

Vedení obhájených bakalářských prací:

Zuzana Pevná (2001): Informovanost laické a zdravotnické veřejnosti o močové inkontinenci

 

Jak se objednat

Pro objednání můžete volat každý den. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě klientům, kteří přišli na ošetření, odpovíme hned, jak budeme moci.

V případě akutního problému nebo bolestivého stavu je možné se dostavit bez objednání.

 

           Jívavská 18, Šternberk

           +420 587 800 274

Ordinační hodiny

Pondělí 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Úterý 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Středa 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Čtvrtek 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Pátek 07:00-13:00 - MUDr. Vrtal

 

Sestra: Drahomíra Benešová