Dosažené vzdělání: 

1985 - 1991: Univerzita Palackého v Olomouci, lékařská fakulta, všeobecné lékařství

1994: Atestace z urologie I.stupně, 83420-P  

1999: Atestace z urologie II.stupně, 91844-P 

2000: Licence ČLK: č. 43704/70

2006: Obhájená dizertační práce Ph.D, Diplom:UP 007130

 

Pracovní historie:

1991 - 1993: Nemocnice s poliklinikou Šternberk

1994 - doposud: Urologická klinika LF a FN Olomouc 

2009 - doposud: Urologická ordinace s.r.o Šternberk  

2009 - doposud: Chirurgické oddělení nemocnice Šternberk 

2011 - doposud: G centrum s.r.o Olomouc

 

Odborné zájmy:

 • Urogynekologie, práce v oblasti ženské inkontinence a dráždivého měchýře,  
 • Rekonstrukční výkony na mužské uretře
 • Neurourologie, uroonkologie

 

Členství v odborných společnostech:

 • člen České urologické společnosti
 • člen České urogynekologické společnosti
 • člen společnosti J.E Purkyně
 • člen České lékařské komory
 • člen České neuromodulační společnosti 
 • člen Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) 
 • člen Evropské urologické společnosti (EAU)

 

Zapojení do grantových aktivit:

 • Sledování testikulární hemodynamiky po laparoskopické operaci varikokély užitím doplerovské ultrasonografie 2628-2- IGA MZ (1995), MUDr. Vrtal – spoluřešitel
 • Vývoj urodynamické aparatury Uromic 7 Grant MPO (2001), Hlavní řešitel Trystom s. r. o. FD-K/093,IGA, MUDr. Vrtal - spoluřešitel 
 • Modifikace  VLPP: použití zevní kamery a barevného plnícího media s následnou introitální USG – nový standard při diagnostice stresové inkontinence u žen NR 7811-3 (2004), MUDr. Vrtal - hlavní řešitel
 • Použití štěpu z acelulární matrix při rekonstrukci striktury mužské močové trubice NR 7764-3 (2004), MUDr. Vrtal - hlavní řešitel

 

Vedení obhájených bakalářských prací:

Zuzana Pevná (2001): Informovanost laické a zdravotnické veřejnosti o močové inkontinenci

 

Dosažené vzdělání: 

1983 - 1989: Univerzita Karlova v Praze,1. LF, všeobecné lékařství

1992: Atestace z urologie I.stupně

 

Pracovní historie: 

1989 - 1998: sekundární lékař na urologickém oddělení nemocnice v Čáslavi

1998 - 2009: sekundární lékař na urologickém oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

2009 - doposud: částečný pracovní úvazek na Urologické ordinaci ve Šternberku

 

Členství v odborných společnostech:

 • člen České urologické společnosti
 • člen společnosti J.E Purkyně
 • člen České lékařské komory

Dosažené vzdělání: 

1980: Studium Střední zdravotnické školy v Šumperku ukončené maturitní zkouškou

 

Pracovní historie:

 • Po ukončení studia pracovala v nemocnici Šternberk na odd. ARO
 • Dále pak nastoupila jako endoskopická sestra na gastroenterologii
 • V roce 1988 dokončila specializační přípravu zdravotní sestry na IPVZ v Brně pro speciální práci v endoskopii
 • Od roku 1991 pracuje jako urologická zdravotní sestra v ambulanci
 • Od roku 2009 je zaměstnána v Urologické ordinaci s.r.o. ,kde pracuje doposud

Jak se objednat

Pro objednání můžete volat každý den. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě pacientům, kteří přišli na ošetření, odpovíme hned, jak budeme moci.

V případě akutního problému nebo bolestivého stavu je možné se dostavit bez objednání.

 

           Jívavská 16, Šternberk

           +420 587 800 274

Ordinační hodiny

Pondělí 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Úterý 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Středa 06:30-14:00 (po 14:00 jen objednaní) - MUDr. Hanosek
Čtvrtek 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Pátek 07:00-13:00 - MUDr. Vrtal

 

Sestra: Drahomíra Benešová