Co je to  inkontinence moči?

Inkontinence je náhodný mimovolný únik moči. V současnosti téměř 50% žen trpí formou inkontinence moči. Udává se, že asi 30% žen po 3. porodu je postiženo následným únikem moči.

Vzhledem k tomu, inkontinence může být úspěšně léčena a vyléčena, měly by vám tyto informace napomoci v tom, jak svůj problém s urologem řešit.

Je to problém, který mimo jiné také ovlivňuje emocionální, psychickou a sociální pohodu člověka. Mnoho lidí se tak obává normálních denních aktivit.

Co je příčinou inkontinence moči?

Níže je uveden seznam faktorů a nemocí, které přispívají, nebo mohou způsobit močovou inkontinenci:

 • infekce močových cest nebo vaginální výtok
 • vedlejší účinky léků
 • zácpa
 • oslabení  některých svalů v oblasti pánve
 • zablokování močové trubice v důsledku zvětšení prostaty
 • onemocnění a poruchy nervového systému, které se týkají i svalů (například roztroušená        
 • skleróza, Parkinsonova nemoc, poranění míchy a mrtvice).
 • některé typy operací
 • diabetes mellitus
 • delirium
 • dehydratace
 • těhotenství a porod
 • hyperaktivní močový měchýř
 • poranění míchy

Studie prokázaly, že těhotenství a počet porodů jsou všechno faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku inkontinence. Ženy, které rodily císařským řezem mají mnohem menší riziko vzniku stresové inkontinence než ženy, které rodily spontánně.

Věk je také rizikový faktor. Jak lidské tělo stárne, ztráta tonu svalů a tkání i kolem močových cest může výrazně přispět k rozvoji stresové inkontinence moči. Menopauzální ženy mohou trpět únikem moči i v důsledku snížení hladiny estrogenů. Mnoho léků je spojeno s močovou inkontinencí.

Patří mezi ně: diuretika, benzodiazepiny, sedativa, antidepresiva, hypnotika a projímadla.

Mezi rizikové nemoci z hlediska vzniku inkontinence moči dále patří diabetes, mrtvice, vysoký krevní tlak, Parkinsonova nemoc, problémy se zády, obezita, Alzheimerova choroba a plicní onemocnění.

 

Jaké jsou různé typy močové inkontinence?

Stresová inkontinence moči: Stresová inkontinence je únik moči, který nastane, v důsledku zvýšení tlaku v břišní dutině fyzikálními aktivitami, jako je kašel, smích, kýchání, zvedání těžších předmětů či během sportovních aktivit. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik stresové inkontinence je nedostatečná funkce či poškození svalstva pánevního dna, ke kterému může dojít již během těhotenství a při porodu. 

Urgentní inkontinence: Také označovaná jako "hyperaktivní močový měchýř", Tento typ inkontinence je obvykle doprovázen náhlým, silným nutkáním k močení a neschopností, dostavit se na toaletu včas. Často se stává, že někteří pacienti s urgentní inkontinence trpí únikem moči bez varování. Rizikové faktory pro urgentní inkontinenci jsou především stárnutí, obstrukce průtoku moči, neúplné vyprazdňování močového měchýře a strava s vysokým obsahem látek jež mohou dráždit močový měchýř (jako je káva, čaj, cola, čokoláda a kyselé ovocné šťávy). 

Smíšená inkontinence: Smíšená inkontinence je kombinací urgentní a stresové  inkontinence.

 

Jak se močová inkontinence diagnostikuje?

Stejně jako u jiných zdravotních problémů, dobrá anamnéza a fyzikální vyšetření jsou velmi důležité. Urolog vám bude nejprve klást dotazy týkající se vašich zvyků stran příjmu tekutin, denního režimu obecně, jakož i dotazy týkající se vašich dalších komorbidit a prodělaných operací.

Důkladné vyšetření zdravotního stavu může odhalit příčiny úniku inkontinence moči včetně nalezení problémů se zácpou či onemocněním prostaty. Dále pak bude proveden zátěžový test - vyšetření úniku moči při naplněném měchýři, při kašli či poskocích.

Mezi doporučená vyšetření se považuje urodynamika a cystoskopie. Cystoskopie se provádí zavedením nástroje s optikou do močové trubice a posléze pak až do močového měchýře. Umožní lékaři vyloučit závažnější příčinu zvláště při urgencích a urgentní inkontinenci moči. Urodynamika je ambulantní test, který se provádí se zavedením slabé hadičky do měchýře.

Močový měchýř je posléze pozvolna naplněn do maximální kapacity kterou pacient snese a jsou posléze vyhodnoceny tlakové poměry v měchýři a při močení. Lze tak vyloučit i různé formy dysfunkcí moči. Zvláště před operačním řešením inkontinence moči je zvláště důležité ověření kvality mikce pomocí uroflowmetrie (pacient se  vymočí do přístroje), kdy je patrné jakým způsoben a jak kvalitně se dotyčný(á) vyprazdňuje.

 

Jak se inkontinence moči léčí?

Léčba inkontinence, závisí nejen na typu inkontinence, ale i na pohlaví pacienta. Určité možnosti léčby jsou optimální pro muže, zatímco jiné jsou vhodnější pro ženy. Níže jsou uvedeny různé možnosti léčby pro muže i ženy.

 

Jaké jsou možnosti léčby stresové inkontinence u žen?

U lehkých forem inkontinence moči je první volbou konzervativní nebo minimálně invazivní forma léčby. To může zahrnovat úpravu příjmu tekutin, trénink močového měchýře nebo cvičení pánevního dna. Nicméně, pokud jsou příznaky jsou vážnější, bývají konzervativní opatření většinou již neefektivní či nevyhovující a další možností léčby je pak chirurgický zákrok.

Cvičení svalů pánevního dna: Posílení svalů  neboli tzv. Kegelovi cviky mohou zpevnit pánevního dno a zesílit kvalitu svěrače moči a zlepšit tak kontrolu. Tato cvičení zahrnují opakované kontrakce svalů a to několikrát denně. Další z konzervativních technik je tzv. biofeedback, elektrická stimulace svalstva  pánevního dna a nebo různé formy vaginálních tělísek či konusů, které mohou být užitečné při edukaci pacienta, jak cíleně nalézt svalové partie které potřebuje posílit a posléze je umožňují izolovaně trénovat.

 

U těžších forem inkontinence moči jsou užívány:

Periuretrálních Injekce: Jednou z chirurgických možností léčby stresové inkontinence moči, která se používá u obou pohlaví, je injektáž látek většinou nevstřebatelných pod sliznici k hrdlu měchýře, jenž mohou napomoci k lepšímu uzávěru močové trubice. Injekce se provádí v lokální anestezii s použitím cystoskopu a jehly. Bohužel efektivita této léčby je pouze 10 až 30 procent bez ohledu na spektrum přípravků, jenž jsou na trhu k použití.

Tato léčba se může opakovat a někdy přijatelné výsledky jsou vidět až po opakovaných injekcích. Operace je minimálně invazivní, ale procento vyléčených je výrazně nižší ve srovnání s jinými chirurgickými postupy.

Mezi nejčastěji užívané a nejoblíbenější metody i pro lékaře léčící pacientky se stresovou inkontinencí je zavedení pásky – tzv. slingu pod močovou trubici. Dle způsobu protažení jsou tyto operace označovány zkratkami TVT nebo TOT.

Při této operaci je použit úzký proužek materiálu, jenž se implatnuje pod močovou trubici. Ve výsledku vede ke zlepšení a posílení podpory močové trubice a potažmo ke zlepšení uzávěru močové trubice při různých tzv. stresových faktorech vedoucích k úniku moči(kašel , smích , poskoky , běh atd).

Jde o miniinvazivní typ operace, někde prováděný i jako  tzv. one day surgery (pacientka ráno přijde na lačno a odpoledne po operaci je schopna odvozu domů - pobyt ve zdravotnickém zařízení je tak jen jeden den).

Existuje hodně pracovišť v republice, které tyto operace provádějí. Nicméně stejně tak je i různá úspěšnost těchto pracovišť. Pokud se operace nepodaří optimálně, je každá další operační revize spojena již s výrazně horší úspěšností.

Doporučuje se proto vyhledat centrum, které se na tyto operace specializuje a těchto operací provede každý rok velké množství. Pak se úspěšnost operace pohybuje kolem 95%. Momentálně jde jednoznačně o metodu,  jež je označována pro své vynikající výsledky jako tzv. zlatý standard pro léčbu inkontinence moči u žen.

 

Jaké další možnosti léčby jsou k dispozici pro stresové inkontinence u mužů?

I u mužů je iniciální metodou léčby úprava chování, režimu a efektivní cvičení pánevního dna. Periuretrální injekce mohou být použity u mužů. Pokud tato opatření selžou, jsou k dispozici chirurgické možnosti, které jsou odlišné od těch, prováděných u žen.

Mužský Sling: u pacientů mužského pohlaví se stresová inkontinence projevuje převážně jako nepříjemná komplikace či vedlejší projev po operaci prostaty. Zvláště po tzv. radikální  prostatektomii – tj. odstranění prostaty pro nádor se může vyskytovat inkontinence u více jak 40% pacientů. Zde je pak alternativou ženské operace implantace nevstřebatelné pásky vyvedenou většinou nad sponu stydkou nebo implantace tzv. inflatabilního polštářku na oblast zadní části močové trubice - tzv. ATOMS systém. Operace se vede řezem na hrázi (oblast mezi šourkem a konečníkem). Výsledky ukazují, velmi slušnou míru úspěšnosti u pacientů se stresovou inkontiínencí lehkého a středního stupně. Dlouhodobá data nejsou v současné době k dispozici.

Umělý svěrač: Nejúčinnější metodou léčby mužské inkontinence je implantace umělého močového svěrače. Toto zařízení je vyrobeno ze silikonu a má tři složky, které jsou implantovány do pacienta. Manžeta je část, která ve výsledku vede ke kruhovému stlačení močové trubice a tím zabraňuje úniku moči. Řez je veden taktéž z perinea. Malým množstvím tekutiny naplněný tlakový regulační balónek je umístěn v břichu a tekutinu si pacient přepouští dle potřeby močit mezi manžetou umístěnou kolem močové trubice a rezervoárem.

Urgentní inkontinence moči je  podrobněji  popsána v odkazu  hyperaktivní  měchýř  

Mikční karta ke stažení ZDE

 

Další  literatura: 

http://www.musimcasto.cz/images/stazeni/dotaznik1.pdf

http://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/unik-moci-mocova-inkontinence/

www.urology.ie/pdf/Urinary_Incontinence/Surgery-to-Treat-UI.pdf

 

 

Jak se objednat

Pro objednání můžete volat každý den. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě pacientům, kteří přišli na ošetření, odpovíme hned, jak budeme moci.

V případě akutního problému nebo bolestivého stavu je možné se dostavit bez objednání.

 

           Jívavská 16, Šternberk

           +420 587 800 274

Ordinační hodiny

Pondělí 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Úterý 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Středa 06:30-14:00 (po 14:00 jen objednaní) - MUDr. Hanosek
Čtvrtek 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Pátek 07:00-13:00 - MUDr. Vrtal

 

Sestra: Drahomíra Benešová