Rakovina prostaty je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u mužů a představuje významný problém zdravotní péče díky své vzrůstající incidenci. Analýza pitevních studií ukázala, že přibližně jeden ze tří mužů ve věku nad 50 let měl histologický prokázanou rakovinu prostaty. Až 80% těchto nádorů je však omezena co do velikosti a kvality a proto jsou i klinicky nevýznamné.

Počet mužů s objeveným karcinomem prostaty je stále vysoký. Nicméně díky časné detekci se 5-leté relativní přežití dramaticky v průběhu let zvýšilo. Asi o 25% došlo ke snížení míry úmrtnosti na rakovinu prostaty daného věku od počátku PSA éry. Odhaduje se, že 99% mužů s diagnózou lokalizovaného nádoru prostaty přežije alespoň pět let, zatímco pouze 33% pacientů s metastázami v době diagnózy přežije 5 let. Proto je stále důležitější pro muže znát fakta o rakovině prostaty

Co je prostata?

Prostata je součástí mužského reprodukčního systému, a je to malá žláza velikosti ořechu, která je umístěna pod močovým měchýřem a před konečníkem. Prostata vylučuje tekutinu, která tvoří součást spermatu.

Jaké jsou příčiny a rizika spojená s rakovinou prostaty?

Co přesně způsobuje rakovinu prostaty je stále neznámé. V současnosti existuje mnoho faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny prostaty. Níže jsou uvedeny některé:

 • Věk
 • Kouření
 • Endemický výskyt
 • Etnické rozdíly
 • Pozitivní rodinná anamnéza

Toto onemocnění postihuje převážně starší muže a je zřídka nalezeno u mužů mladších 40 let.

Jste-li těžký kuřák, studie ukázaly, že riziko vzniku rakoviny prostaty se může zdvojnásobit. Dobrou zprávou je, že riziko se sníží na zhruba stejné jako u nekuřáka stejného věku do 10 let po ukončení kouření.

Celosvětově se rakovina prostaty řadí na třetí místo ve výskytu rakoviny a je na šestém místě v úmrtnosti na rakovinu u mužů. Existuje však pozoruhodná variabilita v incidenci a mortalitě mezi jednotlivými regiony na světě. Výskyt nádorového onemocnění prostaty je nízký (ale rychle rostoucí v uplynulých letech) v Japonsku a dalších asijských zemích a v regionech Střední Ameriky a v západní Africe. Incidence je nejvyšší v Severní Americe a v severní Evropě. Nicméně, vyšší počet v Severní Americe a severní Evropě může být způsoben aktivnějším způsobem vyhledávání  nádoru , genetickou predispozicí, dietními a environmentálními faktory.

Muži s rodinnou anamnézou výskytu rakoviny prostaty mají výrazně  vyšší  riziko vzniku onemocnění. Udává se 2 až 11 krát větší pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty než u muže bez rodinné anamnézy karcinomu prostaty. K dispozici jsou také důkazy o tom, západní životní styl je spojen se zvýšeným rizikem rakoviny prostaty a zvýšenou úmrtnosti na rakovinu prostaty. Nicméně, který specifický životní styl  a  koeficient je z hlediska  incidence nádoru prostaty kruciální není zcela jasné.

Jaké jsou příznaky rakoviny prostaty?

Ve svých raných stádiích rakovina prostaty často nezpůsobuje vůbec  žádné  obtíže. Někdy se jí také říká „Tichá nemoc“

Pokud se objeví příznaky, mohou zahrnovat některé z následujících:

 • bolest ve spodní oblasti pánve
 • frekvenční močení
 • Problém s močením jako je neschopnost se kompletně vyprázdnit, bolesti, pálení, oslabený    
 • průtok moči
 • Krev v moči nebo ve spermatu
 • Bolestivá ejakulace
 • bolesti v dolní části zad, kyčlí nebo horní části stehna
 • ztráta chuti k jídlu a / nebo ztráta hmotnosti
 • Permanentní bolest kostí

 

Jak je diagnostikována rakovina prostaty?

V současné době jsou 2 suverénní metody: digitální rektální vyšetření (DRE) a vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA).

Rektální vyšetření se provádí  buď v poloze  na  boku nebo s koleny přitaženými ke  hrudníku na vyšetřovacím stole. Nebo  posléze  ve stoji.  Lékař vloží prst v rukavici do konečníku a zkoumá prostatu, všímá  si  abnormalit ve velikosti, hodnotí změny kontury prostaty nebo konzistence. Rektální vyšetření je levné, snadno proveditelné a umožňuje lékaři  všimnou si i jiných abnormalit, jako je krev ve stolici nebo na rukavici, které mohou umožnit včasné odhalení nádoru konečníku nebo tlustého střeva. Rektální vyšetření by mělo být vždy v kombinaci s testem PSA. 

PSA test - tento test měří v krevním oběhu hladinu PSA, látku vyrobenou pouze prostatou.

Krevní test může být proveden v klinické laboratoři, nemocnici nebo v ordinaci lékaře a nevyžaduje žádnou speciální přípravu ze strany pacienta. V ideálním případě by zkouška měla být provedena před rektálním vyšetřením nebo před jakoukoliv katetrizací nebo přístrojovým vyšetřením močových cest. Kromě toho, jelikož ejakulace může přechodně zvýšit hladinu PSA po dobu 24 až 48 hodin, by se měl pacient zdržet sexuální aktivity dva dny před plánovaným vyšetřeními m PSA. U části pacientů může  ale být zvýšená hladina PSA  detekována   aniž  by  byla způsobena  přítomností  nádoru. Jednou z hlavních příčin vysoké úrovně PSA je benigní (ne-rakovinné) zvětšení prostaty, jinak známé jako BPH. Zánět prostaty je další častou příčinou vyšší hladiny PSA. Rakovina prostaty je nejzávažnější možnou příčinou zvýšené hladiny PSA. Četnost frekvence testování PSA zůstává věcí odborné debaty mezi urology.

 

Co se stane, když můj odběr  PSA  a / nebo DRE jsou abnormální?

Pokud máte abnormální hladinu PSA a je navíc i podezření na anomálii při rektálním vyšetření, je jediný způsob, jak zjistit, zda máte či ne rakovinu prostaty - provedení  biopsie. Rozhodnutí přistoupit k biopsii prostaty by mělo být založeno především na PSA a DRE výsledcích. Je třeba také vzít v úvahu další faktory, včetně vaší rodinné anamnézy ,  výsledků ev. předchozího bioptického vyšetření prostaty. Biopsie prostaty se nejlépe provádí  pod  trans rektální ultrazvukovou kontrolou pomocí bioptického zařízení s pružinou –tzv. bioptickou pistolí. Tato dokáže velmi rychle odebrat vzorek tkáně s minimální bolestivostí.

Pacienti jsou na tento zákrok připraveni  klysmatem  a jsou předem kryti antibiotikem. Lubrikovaná ultrazvuková sonda se vloží do konečníku. Lékař nejprve ultrazvukem  zhodnotí  prostatu především z hlediska tvaru a velikosti, či jakékoliv jiné abnormality. Nicméně většina ložisek s nálezem rakoviny prostaty není na ultrazvuku viditelná. Proto poté, co byla prostata znecitlivěna  aplikací čípku do konečníku, pomocí bioptické pistole  lékař odebere několik  vzorků  prostaty. Obecně platí, že se odebírá 10 až 12 bioptických vzorků. Celý postup trvá 20 až 30 minut. Odebraná tkáň je posléze prozkoumána patologem (lékař, který se specializuje na zkoumání lidské tkáně k určení, zda je to normální nebo nemocná). Patolog bude moci potvrdit, zda je přítomen v tkáni z biopsie rakovina. Je-li přítomna rakovina, bude patolog také moci stanovit stupeň nádoru a tedy i agresivitu, tzn. lze stanovit jaká je pravděpodobnost, že dojde k další progresi onemocnění a šíření do okolí.

Biopsie je obvykle velmi dobře snášena. Lokální anestetika napomáhají minimalizovat nepohodlí spojené s biopsií. Tam kde se vyskytnou některé nežádoucí účinky, které mohou vyplynout z biopsie, jako je krev v ejakulátu (hem spermie) a / nebo krev v moči (hematurie) je však potřeba vyčkat. Již během několika dní většinou vše vymizí. Horečka je vzácnou komplikací, vyskytující se pouze u 1 až 2 procenta pacientů. Antibiotikum pacient užívá po dobu alespoň 48 hodin po zákroku.

V případě, že je prokázán nádor prostaty, je důležité, že byste se poradil se svým lékařem. Existuje spousta možností jak postupovat.

Níže je uveden seznam běžných léčebných postupů pro lokalizovaný karcinom prostaty:

 • Aktivní sledování pacienta
 • Operace
 • Radioterapie
 • Kryoterapie

Co je to aktivní sledování?

Rakovina prostaty je často pomalu progredujíce onemocnění a mnoho mužů s rakovinou prostaty zemře z jiných důvodů a na jiné onemocnění, než právě na rakovinu prostaty. Váš lékař může doporučit možnost aktivního sledování, pokud jste byl diagnostikován ve velmi raném stádiu rakoviny prostaty.

Aktivní dozor je druh velmi úzké spolupráce urologa a pacienta s rakovinou. Toto sledování obvykle zahrnuje pravidelné vyšetření antigenu (PSA) v krvi, digitální rektální vyšetření (DRE) a  opakování  biopsie prostaty. Pokud se tyto periodické kontroly dodržují, je tam možné přesně stanovit případné zvyšující se riziko progrese onemocnění a váš lékař vám doporučí jinou  formu  léčby.

Cílem aktivního sledování je umožnit mužům udržení kvality života, kdy rakovina prostaty je ve stadiu pomalu rostoucího nebo neaktivního nádoru, zatímco v případě progrese některého z rizikových faktorů je možno bezprostředně zvolit aktivnější léčbu( pokud se nemoc stane se více agresivní, nebo nádor začíná růst).

Operace

Kdy je chirurgický zákrok nejlepší  variantou  rakoviny prostaty?

Obecně platí, že operaci rakoviny prostaty je nejlépe provést u pacientů s klinickým stadiem T1 nebo T2 rakoviny prostaty (nádor je pouze na prostatu) a u vybraných mužů s klinického onemocnění stadia T3.

Jaké typy operací jsou k dispozici pro léčbu lokalizovaného karcinomu prostaty?

 • Otevřená radikální prostatektomie
 • Robotický asistovaná radikální prostatektomie
 • Laparoskopická radikální prostatektomie

Jak se objednat

Pro objednání můžete volat každý den. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě pacientům, kteří přišli na ošetření, odpovíme hned, jak budeme moci.

V případě akutního problému nebo bolestivého stavu je možné se dostavit bez objednání.

 

           Jívavská 16, Šternberk

           +420 587 800 274

Ordinační hodiny

Pondělí 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Úterý 06:30-14:00 - MUDr. Hanosek
Středa 06:30-14:00 (po 14:00 jen objednaní) - MUDr. Hanosek
Čtvrtek 07:00-15:00 - MUDr. Vrtal
Pátek 07:00-13:00 - MUDr. Vrtal

 

Sestra: Drahomíra Benešová